Ishida Uryû, crayon
Ishida & Ichigo, CG Orihime, Tatsuki, Ichigo, Ishida, Chad, Rukia, Kon, Yuzu & Karin, CG
Ishida, CG Ichigo, CG total
Ishida, CG Chad, CG total
Chad, CG total Ishida, CG total
Chad, CG total Ishida, CG total

retour